Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Aναδρομές


Ευκαιρίας δοθείσης ξαναφρεσκάρησα τη μνήμη μου που, ευτυχώς, καλοστέκει ακόμη με κάτι , δυστυχώς, άχρηστα γιά τη σύγxρονη διανόηση και κουλτούρα, μικροπράγματα.
Τους όρους β α ρ β α ρ ι σ μ ό ς και σ ο λ ο ι κ ι σ μ ό ς .
Και γύρισα, νοσταλγικά, στα μαθητικά μου θρανία και στον αείμνηστο Καθηγητή μου, το πρώτο φιλόλογο που είχα στο Γυμνάσιο, το Γρ. Γοργολίτσα που με καλωσύνη, υπομονή και συγκατάβαση προσπαθούσε να μας ξεστραβώσει.
Με πολλή συγκίνηση και αγάπη αναφέρομαι στη μνήμη του. Κι ας κορόϊδευε, τότε, η παιδική αμυαλιά την κάποια δύσμορφη σωματική του διάπλαση.
Μας δίδαξε, λοιπόν, ότι "βαρβαρισμός" είναι η λανθασμένη χρήση των λέξεων, το γραμματικό σφάλμα. Με αλλ' αντ' άλλου νόημα.
π.χ. - Η υγεία μου έπαθε ανοίκεια βλάβη !
- Πολύ σας αμφιβολούμε, Κύριε !
Και "σολοικισμός" είναι η ασυνταξία, το συντακτικό σφάλμα. Λέξεις βαλμένες κουτουράδα, άτακτα και χωρίς λογική σειρά.
Γιά παράδειγμα θα σας παραθέσω ατόφια μιά ξεκαρδιστική διαταγή ενός Καρδιτσιώτη μπασκίνα που περιέχει τα πάντα, από πλευράς αγραμματωσύνης και που μόνο με μερικούς μαρκουτσοφόρους αστέρες των ΜΜΕ μπορεί να συγκριθεί, που τον ανταγωνίζονται με μεγάλη επιτυχία.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης.
Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωριού.
Ήλθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως από άκρου εις άκρον του χωρίου άνευ χρονοτριβής και άμεσα.
Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν το Ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο Κώστας ( ας μην αναφέρω το όνομά του ) χόρεβε σινέχεια μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλους να χορέψουν μπροστά με κατά σινέπια παραξιγιθίκατε και πλακοθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολοί άνθρωποι.
Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου :
1) αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω και άνεφ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαηδουριά.
2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του χαντζόπουλου τον Σεπτέμριο μπίκε στο καλαμπόκι του Βάϊου ( ας μην αναγράφο το επίθετο ) και ο Βάϊος εκνεβρίστικε και κάρφοσε το γάηδαρο με τιν αξάλη στο ένα καπούλη. Καταλαβένετε ο γάηδαρος δεν είναι ο όνος αλά ο Βάϊος. Άνεφ πολόν σκέψεων καταλαβένη κανής ότι το κεφάλη δεν έχη μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαράδεκτο η παρόμιο πράγμα.
3) Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγορεύετε να κατουράν έξω στον τίχο του μαγαζιού.
4) Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χειμόνας και εσθάνετέ τις αποφορά από από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου.
5) Ίδα πολές γυνέκες να πιάνουν τη σιγγούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν προς τα έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και διάπαντός.
6) Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπη ανιπερθέτος να μαζέβετε τις βονιές του ζώου από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδι διότι δεν έχη που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου. Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.
7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντυμένος ο κόσμος και πάι στην Εκλισία και μετά χορέβη στα σιργιάνια και στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα διά χονδρόν αλισίδον και σχινίου προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων.
8) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεβματόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζομάρες.
9) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου άνθροπη σκύλη και γινέκες διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσω στο σχολίο και αλίμονό του θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο.
Να με σινχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ τρίτη του Δημοτικού σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον εις την Λάρισσαν γιά να μάθο περισότερα γράματα. Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγό καταλαβένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε θα τις τιρίσετε ανιπερθέτος.

Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
Ο Διοικητής του Χωρίου
Νικόλαος Παπακωνσταντίνου
Υπονωματάρχης

Αντίγραφον του ευρισκομένου πρωτοτύπου εις χείρας του Λαρισσαίου κ. Κων/νου Παπαθανασίου.

Όπως θα καταλάβατε, παρ' όλον ότι πέρασεν ένας αιώνας πολλά πράγματα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου