Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Eπικαιρότης

Πρόβλεψη - Προειδοποίηση

Η στήλη, πάντα επίκαιρη και έγκαιρη, επισημαίνει με
την, εκ βάθους καρδίας, θερμότατη ευχή να μην πραγ-
ματοποιηθούν οι φόβοι της ότι :
Όλο αυτό το ποικιλόμορφο, ποικιλόχρωμο και ποικι-
λόθρησκο σκυλολόι που κατακλύζει τη χώρα, εισρέον-
τας λάθρα, ασταμάτητα και ανενόχλητα από τα απέραν-
τα και δυσκολοφύλαχτα θαλάσσια σύνορά μας και το
οποίο κατευθύνεται από ξένα κέντρα και υποστηρίζε-
ται από εγχώρια αντίστοιχα, του παγκατεδαφιστικού
λεγόμενου " αντιεξουσιαστικού " ( sic ) χώρου και των
πατρώνων τους θα επιτεθεί και πάλι με μίσος, πάθος,
οργάνωση και μέθοδο στα δάση της δύσμοιρης πατρί-
δας, εκμεταλλευόμενο την αδράνεια και παθητικότητα
λαού και αρμοδίων.
Στοχεύοντας τον ανίσχυρο να προστατευτεί εθνικό μας
πλούτο θα καταφέρουν με τον ευκολότερο, απλούστερο
και αποτελεσματικότερο τρόπο, ατιμωρητί, ένα ακόμη
ισχυρότατο πλήγμα στη δοκιμαζόμενη ελληνική οικονο-
μία, καταστρέφοντας το φυσικό μας περιβάλλον και αλ-
λοιώνοντας για πολλά χρόνια τη φυσιογνωμία της χώρας
και τη ζωή των κατοίκων της, βοηθούσης προς τούτο και
της σύγχρονης τεχνολογίας.
Φύλακες, γρηγορείτε ! Οι καιροί, γαρ, ου μενετοί !
Και, ουκ έστι μετάνοια εν Άδη !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου