Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Θ έ σ ε ι ς - Α π ό ψ ε ι ς

Ανέκαθεν τα όρια πολιτικής και ταχυδακτυλουργίας ήσαν δυσδιάκριτα. Οι εποχές
της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, και από από τη μείξι και ζύ-
μωση των πάντων. Λαών, πολιτισμών, αξιών, εννοιών κλπ. Χωνευτήρια ετεροκλήτων
στοιχείων και παραγωγοί πολτού. Κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων και ιδιοχαρακτηρι-
στικών των λαών και κοινή διαδρομή για κοινό συμφέρον μέσα σε τοπείο ομιχλώδες και
συγκεχυμένο. Ο ιστορικός Τζ. Ουέλς το είχε προβλέψει μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σ' ένα τέτοιο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό, όποιος θέλει βγαίνει και υποστηρίζει, διατυπώ-
νει και πλασσάρει ότι του κατέβει επιδιώκοντας να γίνει πιστευτό και αποδεκτό.
Έννοιες όπως, λογική, ηθική, αξιοπιστία, αξιοπρέπεια, συνέπεια ελαστικοποιούνται και
αποκτούν, απίστευτα, ευμετάβλητες διαστάσεις σε τρόπον ώστε κάθε προσπάθεια μετα-
τροπής του άσπρου σε μαύρο να φαντάζει απολύτως φυσική, θεμιτή και νόμιμη. Εξαρτά-
ται από το βαθμό θρασύτητος του πομπού και τον , αντίστοιχο, της αφέλειας του δέκτου.
Η λογική επαγωγή ( κρίκο με κρίκο ) των συλλογισμών, πάει περίπατο. Το ορθόν ευρίσκε-
ται στο συντονισμό των επιδιώξεων λέγοντος και της αποδοχής του ακούοντος.
( π.χ. " Δίκιο είναι το δίκιο του εργάτη " ).
Κατά συνέπεια στην υπόθεση SIEMENS , κάθε κόμμα λέει τα δικά του και η απήχηση έχει
άμεση και απόλυτη σχέση με τη κομματική ταυτότητα του κάθε πολίτη. Άκριτα, αβασάνι-
στα, ασυνάρτητα, αναντίρρητα και ανενδοίαστα. Με τη κοινή λογική απούσα, ως τελείως
περιττή. Και όμως, στη βάση τους, τα πράγματα είναι πολύ απλά.
Όταν θέλεις να κάνεις εγχείρηση και πρέπει να δώσεις "φακελλάκι", το δίνεις στο γιατρό,
όχι στον έφορο. Γιά να κλείσεις ευνοικά μια φορολογική υπόθεση λαδώνεις τον έφορο, όχι
το μηχανικό της πολεοδομίας. Το λάδωμα γίνεται στο μηχανισμό που παρουσιάζει τις τρι-
βές. Δε πετάς τα λεφτά σου στον αέρα. Όταν θέλεις να κλείσεις μιά μεγάλη δουλειά μ' ένα
κράτος απευθύνεσαι στη κυβέρνησή του και το κρατικό του μηχανισμό. Εκεί γίνονται οι
διεργασίες και οι ζυμώσεις κι εκεί κλείνονται οι συμφωνίες. Η αντιπολίτευση δε παίρνει και
δε μπορεί να πάρει χαμπάρι. Είναι στην απ' έξω. Ακόμη κι αν θέλει να λαδωθεί, δε τη παί-
ζουν ! Τα λεφτά, τις μίζες, τα λαδώματα κα τις συμφωνίες κάτω απ' το τραπέζι τις κάνεις
μ' αυτούς που μοιράζουν τη τράπουλα. Όχι με τους...απέναντι.
Έτσι, λοιπόν, όποιος θέλει , με καθαρό μυαλό, να σκύψει πάνω στο σκάνδαλο SIEMENS ,αλ-
λά και σε κάθε σκάνδαλο θα πρέπει να κοιτάει πάντα προς τη μεριά της παράταξης που κυ-
βερνούσε όταν έγινε το κάθε σκάνδαλο. Εκεί βρίσκονται και οι ευθύνες και οι ένοχοι.
Όλα τα άλλα λόγια είναι κούφια λόγια. Και οι πολιτικοί από λόγια..........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου