Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Προτάσεις

Σε σχέση μ' αυτά που αναφέραμε χθες γιά τα ΜΜΕ.
Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να το αντέξετε, όμως προσπαθείστε.
Από κάποια σχετική απόσταση, βέβαια, γιά να μην μολυνθείτε
αρκετά. Ρίξτε μιά ματιά, σε τυχόν ανηρτημένο σε κάποιο περί-
πτερο, στο βδελυρό εβδομαδιαίο έντυπο του αγράμματου, άξε-
στου και ανάγωγου γιδοβοσκού που το παίζει δημοσιογράφος
και θα καταλάβετε πόσο η σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία,
όταν πέφτει σε ακατάλληλα χέρια, μπορεί να βλάψει τη λογική,
την ηθική και, πάνω απ' όλα, την αισθητική, πέρα από την πα-
ραπληροφόρηση.
Προτείνω στους ευγενικούς υπεύθυνους του δημοφιλούς εντύ-
που, προς περαιτέρω τόνωση της, ήδη, τεραστίας κυκλοφορίας
και απήχησης που διαθέτει να προσφέρει με κάθε φύλλο ( μιά
και η παράπλευρη προσφορά είναι, πλέον, του συρμού ) από
τέσσαρες συλλεκτικές ροχάλες του καραγωγέος ιδρυτού του.
Πιστεύω ακράδαντα ότι μιά τέτοια ευγενική όσο και πολύτιμη
προσφορά θα εκτιμηθεί δεόντως από το, επίσης, ευγενές και νο-
ήμον αναγνωστικό της κοινό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου