Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Θέσεις - Απόψεις

Δεν είναι τολμηρή, αμφισβητούμενη πρόβλεψη. Πρόκειται γιά ασφαλή
μαθηματική επαγωγή. Νομοτελειακά επελαύνουσα.
Με τους ρυθμούς εισροής των λαθρομεταναστών, αφροασιατικών εθνι-
κοτήτων και μουσουλμανικής, κυρίως, θρησκείας σε 20 χρόνια ο πληθυ-
σμός της χώρας θα φτάνει τα 20 εκατ. άτομα. Εξ αυτών οι Έλληνες θα εί-
μαστε λίγο κάτω των 10 και οι μουσουλμάνοι αφροανατολίτες, λίγο πάνω
από 10. Σ' αυτό βοηθάει, πλην της εισροής, και η υπογεννητικότης των Ελ-
λήνων σε συνδυασμό με την υπεργεννητικότητα των ξένων.Δηλαδή μιλάμε
γιά , άρδην, αλλαγή της φυσιογνωμίας της χώρας και του λαού.Το πράγμα
φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Εφιαλτικό και αποκρουστικό
γιά κάθε υγιές μυαλό. Και όμως πρόκειται γιά ένα καλοστημένο σχέδιο που
ξετυλίγεται με μαεστρία, μεθοδικότητα και συνέπεια στην εφαρμογή του.
Η ελληνική κοινωνία , στη μεγάλη της πλειοψηφία, αποχαυνωμένη και εξου-
δετερωμένη από τις συνεχείς πλύσεις εγκεφάλου που υφίσταται από το βομ-
βαρδισμό της εκ μέρους των παραπληροφοριακών και αποπροσανατολιστι-
κών μηχανισμών, έχει παραδοθεί πλήρως στην υλιστική της τριφυλότητα
και τη πνευματική της ραστώνη. Και αδρανεί αμήχανη και βολεμένη, είτε
συγκατανεύουσα βαριεστημένα είτε αποστρέφουσα τη κεφαλή με στρουθο-
καμηλική διάθεση.
Οι μηχανισμοί αμύνης συκοφαντημένοι, απαξιωμένοι και εγκαταλελειμένοι
στη τύχη τους έχουν εξαρθρωθεί πλήρως και έχουν καταστεί ανίκανοι ν' αν-
τιδράσουν και ν' ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην αποστολή τους, περι-
οριζόμενοι σε παθητικό, διεκπεραιωτικό ρόλο. ( Άντε να σπρώξουμε την ώρα,
να σχολάσουμε, να πάρουμε το μισθό μας κι ότι θέλει ας γίνει. Δεν θα κάτσω
να σκάσω... )
Οι πολιτικές ηγεσίες τυρβάζουσες μόνο γιά τη καρέκλα και τη κουτάλα, οι ο-
ποίες τουςεξασφαλίζουν τεράστια πολιτικά και οικονομικά οφέλη έχουν με-
τατρέψει την οφειλόμενη προσφορά του λειτουργήματος σε ζήτηση ιδιοτελών
σκοπών κι επιδιώξεων. Ένα καλοαμειβόμενο επάγγελμα.
Κι έτσι," δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι", σέρνονται πίσω από τα γεγονότα, αντί
να προηγούνται αυτών. Και να τα διαμορφώνουν, καθοδηγούν, εξελίσσουν.
Προς το συμφέρον λαού και τόπου.
Εγκλωβισμένες στα μικροκομματικά τους συμφέροντα διαχειρίζονται και δια-
κυβεύουν τα συμφέροντα του τόπου σαν μάρκες στη ρουλέτα του πολιτικού
τους παιχνιδιού. Ψυχρά, ανενδοίαστα,ανέντιμα.
Όμως τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το παιχνίδι. Ποιοί και κατά ποίο τρόπο
οφελούνται.
Ποιούς και γιατί εξυπηρετεί και συμφέρει η μετατροπή της χριστιανικής ευρω-
παικής Ελλάδας, που με τόσο κόπο προσπαθεί να προσκολληθεί, έστω ουραγός,
στο ευρωπαικό τραίνο, που εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς όρους δια-
βίωσης και κοινωνικής λειτουργίας, μέσα σε πλαίσια ασφαλείας, ανάπτυξης
και δημοκρατίας, σε τριτοκοσμικό, εξαθλιωμένο, μισοανατολίτικο,
μισομουσουλμανικό συνοθύλευμα;
- Κατ' αρχήν, συμφέρει τα εσωτερικά αριστερά κόμματα και αποκόμματα. Η οι-
κονομική, κοινωνική και πολιτιστική καταβαράθρωση της χώρας γεμίζει τα κομ-
ματικά τους ταμεία με πλήθη οπαδών που θα γιγαντώσουν την εκλογική τους
δύναμη.
- Το μεγάλο κεφάλαιο μέσ' από τα πλήθη των φτωχών κι αναξιοπαθούντων εξα-
σφαλίζει φτηνά εργατικά χέρια και αποδυναμώνει την ισχύ των εργατικών συν-
δικάτων, καθορίζοντας κατά τα συμφέροντά του, τους όρους και κανόνες εργα-
σίας.
- Η παγκόσμια τρομοκρατία αποκτά μία ακόμη δεξαμενή στρατολογήσεως προ-
σωπικού, που κατάλληλα εκπαιδευμένο, γίνεται πολύτιμο όργανο εξυπηρέτησης
των σκοπών της μέσα στη μύτη των στρατηγικών της στόχων.
- Οι βαρώνοι των ΜΜΕ, πλήν όλων των υπολοίπων ευεργετημάτων που θα απο-
λαμβάνουν ως μέρος του μεγάλου κεφαλαίου, το οποίον ασφαλώς αποτελούν, θα
αποκτήσουν και αποφασιστικό έλεγχο επί των, εκάστοτε, κυβερνήσεων και των
πολιτικών εξελίξεων τις οποίες θα διαμορφώνουν χειραγωγώντας τα καθυστερη-
μένα ημιβάρβαρα στίφη τα οποία θα αποτελούν τη πλειοψηφία του "ελληνικού"
λαού κατευθύνοντάς τα , με τη παραπλανητική γοητεία του "γυαλιού" κατά το
δοκούν. Η συνταγή έχουσα δοκιμασμένη επιτυχία στον, οπωσδήποτε, πνευματι-
κά πιό καλλιεργημένο ελληνικό λαό θα αστοχήσει στο κουρδικό, ιρακινό, αφγα-
νικό και πακιστανικό στοιχείο ; Σαφώς, αδύνατον. Άρα επιτυχία εξασφαλισμένη.
- Η Τουρκία έχει διπλό κέρδος. Αφ' ενός εξασθενίζει και εξουδετερώνει μία αντα-
γωνίστρια ενοχλητική γείτονα χώρα κατεβάζοντάς την στο δικό της επίπεδο ( οι-
κονομικό, βιοτικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και πολιτικό ) εξομοιουμένη, πλέ-
ον με αυτή και , τελικώς, υπερτερεί aυτής λόγω της τεράστιας διαφοράς
πληθυσμού. Αφ' ετέρου, ισχυροποιεί το αίτημα της γιά εισδοχή στην Ε.Ε. , κατά
τη λογική του "όμοιος ομοίω", και κατ' αναλογία πρός το ήδη "ανατολικοποιη-
μένο" μέλος αυτής, την Ελλάδα ! Η Ευρώπη δεν θα μπορεί να επικαλείται,
πλέον, επιχειρήματα πολιτισμικού διαφορισμού. Γιατί η Ελλάδα και όχι η Τουρκία;
- Η Ε. Ε., όπως φαίνεται από τη διαμορφωμένη πολιτική της, βλέπει και θέλει την
Ελλάδα ανάχωμα στο ρεύμα εισροής λαθρομεταναστών προς αυτή. Μιά πρώτης τάξεως χωματερή γιά τα βάρβαρα, αμόρφωτα και πειναλέα κοπάδια που εισρέουν
ακατάπαυστα κατευνόμενα προς την Δύση και απειλούντα την τάξη και ηρεμία της.
Το λαμπρό άστρο της καλύτερης, γιά τους λαθρομετανάστες, ζωής πρέπει να στα-
ματήσει πάνω από την Ελλάδα, ούτε ρούπι πάρα πέρα. Γη της Επαγγελίας η Ελλάς !
- Η ντόπια κατεδαφιστική αναρχία, ο λεγόμενος "αντιαξουσιαστικός" (sic) χώρος
που άλλο δεν θέλει από όλο αυτό το τζέρτζελο ( βούτυρο στο ψωμί του ) καθ' όσον
επιτυγχάνεται, μιά ώρα αρχίτερα, ο μηδενιστικός της στόχος, δηλαδή η διάλυση
της χώρας και η επικράτηση του χάους.
Και μέσα σ' ολόκληρο αυτό το χάλι έχουμε μιά κυβέρνηση πελαγωμένη, αποσυντο-
νισμένη και αποπροσανατολισμένη τόσο από τα εξωτερικά, ύπουλα, χτυπήματα,
όσο και από τις εσωτερικές, ιδιοτελείς, τρικλοποδιές να παραπαίει και να σέρνεται
κατά τα κέφια του κάθε Τατούλη και κάθε Μανώλη.
Μιά αντιπολίτευση, θεσμικά φαύλη, αποδεδειγμένα διεφθαρμένη και αναξιόπιστη
να υποδαυλίζει κάθε αναταραχή φουντώνοντας αντί να σβήνει φωτιές, λες και δεν
θα βρει μπροστά της, αν ποτέ γίνει κυβέρνηση, όσα καταστροφικά και ανεδαφικά
υποστηρίζει σήμερα.
Και ένα Γιωργάκη, που αρνείται πεισματικά να ωριμάσει και να γίνει ο κ. Παπαν-
δρέου, κολλημένο στη μόνη λέξη που κατάφερε ν' αποστηθίσει. " Εκλογές " ! !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου