Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

Θέσεις - Απόψεις

Είναι λυπηρό να κλείνει μιά εφημερίδα, όποιας πολιτικής απο-
χρώσεως κι αν είναι. Οι ποικίλλες φωνές κάνουν καλό στη δημο-
κρατία. Τη ζωηρεύουν, την τρέφουν και την προάγουν. Και είναι,
επίσης, πολύ σκληρό να χάνουν εργαζόμενοι τη δουλειά τους και
το ψωμί τους, ιδίως σε χρόνους χαλεπούς και δύσκολους.
Όμως είναι ακατανόητη η στάση των διαφόρων συνδικαλιστικών
οργάνων να απαιτούν ... να μή κλείσει μιά παθητική και ζημιογό-
νος επιχείρηση. Πως το βλέπουν , δηλαδή, το πράγμα. Ο, όποιος,
επιχειρηματίας - εργοδότης να διατηρεί μιά επιχείρηση που μπαί-
νει καθημερινά μέσα μόνο και μόνο γιά να έχει την ικανοποίηση ό-
τι προσφέρει δουλειά και χρήματα σε κάποιους ανθρώπους εις βά-
ρος της δικής του περιουσίας. Μόνο ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα
μπορεί να λειτουργήσει σε τέτοια βάση και υπό τη προυπόθεση ότι
οι οικονομικές του δεξαμενές είναι ανεξάντλητες.
Όσον αφορά τα αίτια που κάνουν ένα μαγαζί να κατεβάζει ρολλά γιά
οικονομικούς λόγους, πρέπει να αναζητηθούν είτε στα χαμηλά έ-
σοδα, είτε στα υψηλά έξοδα, είτε και στα δυό μαζί.
Κάθε εφημερίδα στηρίζεται κατά το πλείστον σε αναγνωστικό κοινό
του πολιτικού χώρου που εκφράζει. Τα διάφορα "ανεξάρτητη" και
"αδέσμευτη" είναι παραμύθια γιά μικρά παιδιά και ίσως γιά κάποι-
ους εναπομείναντας αφελείς.Κανείς φυσιολογικός άνθρωπος δεν α-
ρέσκεται να διαβάζει , συστηματικά, κόντρα στις πεποιθήσεις του.
Όταν η οικογένεια Αγγελοπούλου ανέλαβε τον "Ελεύθερο Τύπο"
είχαν, ήδη, αναφυεί τα πρώτα οικονομικά προβλήματα.
Θέλοντας να αυξήσει τη πελατεία της επιχείρησε, με αλλαγές συντα-
κτικού προσωπικού και διεύθυνσης, διείσδυση και σε όμορους πο-
λιτικούς χώρους σε συνδυασμό και με την αναπτυχθείσα προσωπι-
κή ψυχρότητα με τον Καραμανλή.
Το εγχείρημα απέτυχε, όπως θα αποτυγχάνει και κάθε άλλη σχετική
απόπειρα καθ' όσον τα πελατειακά χαρακώματα του τύπου είναι πο-
λύ συμπαγή. Σχεδόν απόρθητα. Δεν αλλάζει κάποιος, εύκολα, μιά ε-
φημερίδα όταν αυτή τον εκφράζει απόλυτα, όπως δεν αλλάζει μάρκα
τσιγάρων η ποδοσφαιρική ομάδα. Όσοι το επεχείρησαν το πλήρωσαν
η θα το πληρώσουν. Αντιθέτως, αντί ν΄αυξήσει τη κυκλοφορία του,
όπως επεδίωξε, την είδε νά πέφτει ακόμη περισσότερο λόγω δυσαρέ-
σκειας και, άρα, διαρροής των παραδοσιακών του αναγνωστών.
Συνεπώς, έχουμε πτώση εσόδων.
Από την άλλη πλευρά, λίγο ο ορυμαγδός των συνημμένων ημιαχρή-
στων προσφορών, λίγο οι αυξήσεις μισθών ανέβασαν κατακόρυφα
τα έξοδα κυκλοφορίας καθ' ον χρόνον ο ανταγωνισμός και η γενική
οικονομική κατάσταση δεν επέτρεπε την αύξηση της τιμής πωλήσε-
ως. Αποτέλεσμα, λουκέτο.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ακούγονται στην αγορά κάτι τρελά νού-
μερα μισθών και παροχών εφημερίδων και καναλιών, γεγονός που
παραπέμπει, συνειρμικά, στα διάφορα golden boys που ρίξανε έξω
αμερικανικούς και ευρωπαικούς κολοσσούς. Παρουσιαστές, διασκε-
δαστές και μεγαλοδημοσιογράφοι, όλοι αγωνιστές των "δίκιων του
κοσμάκη", όλοι "παιδιά του λαού" του ευρύτερου - μάλιστα ! - "προο-
δευτικού" χώρου, χτυπώντας προφανώς το κεφάλαιο, στριμώχνουν
οικονομικά πολλά ΜΜΕ, με την οικονομική θηλειά που τους έχουν
περάσει στο λαιμό. Και αναμένονται και νέα ηχηρά μπαμ στο χώρο.
Γι' αυτό και η αγωνία και οι παράλογες και εσπευσμένες αντιδράσεις
της συμπαθούς , αλλά μη αναξιοπαθούσης, τάξεως των λειτουργών
της, πάλαι ποτέ, 4ης και νυν 1ης εξουσίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου