Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

Προτάσεις

Λαθρομετανάστες

Πολύς λόγος γίνεται γιά το τι μέλλει γενέσθαι με τη μεγάλη
μάστιγα που ενέσκηψε σαν καταστροφικό σμήνος ακρίδων
στη χώρα. Οι πολλοί ενοχλημένοι, με το δίκιο τους, και θο-
ρυβημένοι από τη συνέχεια και τη κατάληξη (;) του θέματος.
Οι "προοδευτικάριοι" υπέρμαχοι ( κάτω τα χέρια από τους
μετανάστες τ' αδέρφια μας ) θορυβούν και αντιδρούν σε κά-
θε προτεινόμενη, απελπισμένα, λύση εξ αποστάσεως και εκ
του ασφαλούς. Υ πάρχει λύση, απλή και εύκολη.
Προτείνω όλοι οι παραπάνω κοπτόμενοι , δείχνοντας έμπρα-
κτα και απλά την αγάπη και ενδιαφέρον τους, να πάρουν σπί-
τι τους και στη δουλειά τους από 2 "αδέρφια" τους.
Θα τους ταίζουν, θα τους ποτίζουν , θα τους κοιμίζουν και θα
τους εξασφαλίζουν και χαρτζιλίκι.
Υπολογίζοντας, σήμερα, τους περιπλανόμενους ανέστιους και
ανεπάγγελτους ιρακινούς, αφγανούς, πακιστανούς και λοιπούς
αφρικανούς σε, περίπου, 600.000 άτομα αρκούν 300.000 πο-
νόψυχοι θολοκουλτουριαρέοι όλων των συνιστωσών (sic ) γιά
να λύσουν, επί του παρόντος, το πρόβλημα. Με τη κινητοποίη-
ση, δε, και των λοιπών "δημοκρατικών μεγαλόψυχων και πονό-
ψυχων" δυνάμεων επιλύεται το πρόβλημα και γιά κάποια, ακό-
μη, χρόνια. Με την έμπρακτη όμως συμπαράσταση, όχι τζάμπα
μαγκιές και σε βάρος της ηρεμίας, ασφάλειας και περιουσίας των
άλλων, εκείνων δηλαδή, που δεν βλέπουν την αδελφικότητα με
αυτό το μάτι και υποφέρουν, ποικιλλοτρόπως, από τους "αδερ-
φούς" μας μετανάστες. Γιατί τα μεγάλα λόγια είναι και εύκολα
και δωρεάν. Και οι μεγάλες αγάπες, ως γνωστόν, πληρώνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου