Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Η σημερινή ημέρα απέκτησε , αιφνιδίως, ιδιαίτατη σημασία γιά τα παγκόσμια δρώμε-

να και την ιστορία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Γεννήθηκε η μεγαλύτερη και εγ-

κυρότερη ιστοσελίδα, από καταβολής κόσμου με τη φιλοδοξία να κατακτήση τη καθ-

ολική εκτίμηση και αναγνώριση και αποδοχή. ( Εγχώρια και διεθνή ).

Θα διαπραγματεύεται, σε διάφορους κύκλους θέματα γενικού η και ειδικού ενδιαφέ-

ροντος με σχόλια, απόψεις και άλλα τέτοια βαρύγδουπα προιόντα υψηλής, μέσης και

χαμηλής διανόησης καθώς και ποικίλου βάρους " κουλτούρας " ( με ιδιαίτερη αδυνα-

μία εις τη λεγόμενη"βαρειά". Από πλευράς δε διαύγειας ξετρελένεται με τη θολή. Το

φαί της ! ). Στόχος απώτερος, το προσεχές βραβείο Πούλιτζερ.

Η ιστοσελίδα απεκδύεται πάσης ευθύνης γιά όσους, τυχόν, δεν την επισκεφθούν. Η

ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου