Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Θέσεις - Απόψεις

Ας το πάρουν απόφαση στη Κουμουνδούρου. Θα πρέπει
ν' αλλάξουν πολλά. Και πρώτα απ' όλα μυαλά. Μετά ηγε-
σία. Και μετά βλέπουμε. Ούτε ο ξεμωραμένος παλίμπαις,
ο αξύριστος και αγραβάτωτος επαναστατημένος αρλου-
μπολόγος, αλλά ούτε ο νεαρός και άπειρος ζεν πρεμιέ, ι-
μιτασιόν στυλ αλά Κλάρκ Γκαίημπλ , έχουν το κύρος, τις
ικανότητες και τις , πραγματικά, σύγχρονες προοδευτι-
κές θέσεις γιά μιά αξιοπρεπή παρουσία στο πολιτικό φά-
σμα. Ένα ευδιάκριτο πολιτικό στίγμα με σαφή στόχευση
και πορεία, ικανό να δελεάσει και προσελκύσει σοβαρό
και σταθερό μερίδιο της εκλογικής αγοράς.
Πίστεψαν, αφελώς, ότι κεφαλαιοποίησαν ένα περιστασια-
κό αποτέλεσμα χαλαρής ψήφου των δημοτικών εκλογών,
πήραν τα μυαλά τους αέρα θεωρώντας ότι σκότωσαν το δι-
κομματισμό και άρχισαν να διαλαλούν, αλαζονικά, ότι δεν
πρόκειται να συνεργασθούν με κανένα.( δηλ. τι προσδοκού-
σαν ; Αυτοδυναμία ; ). Άρχισαν τις πολιτικές ακροβασίες,
με ακραίες, επαναστατικές κι ακαταλαβίστικες απόψεις,
με στείρες υστερικές κινητοποιήσεις κι αντιδράσεις, υπο-
στηρίζοντας και υποθάλποντας τη κουκουλοφόρο βία. Επι-
νόησαν το σύνθημα " μετανάστες, αδέρφια μας !" προσεται-
ριζόμενοι, μ' αυτό το τρόπο, τους τραμπούκους του λεγόμε-
νου... " αντιεξουσιαστικού χώρου " ( sic ), τρομάζοντας, έτ-
σι, και αποδιώχνοντας τους σκεπτόμενους πολίτες. Αγκάλι-
ασαν κάθε περιθωριακό, παράνομο και αντικοινωνικό κα-
τακάθι και όλοι μαζί........ βούτηξαν στο κενό, μαζί με την οί-
ησή τους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου