Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Θέσεις - Απόψεις

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ

Η μεγάλη μου διαφωνία με την αριστερόστροφη διανόηση βρίσκεται στις νοητικές της αιθεροβασίες και τα λογικά υπερβατικά σάλτα της, που οδηγούν τα συμπεράσματα όχι εκεί που πρέπει, αλλά εκεί που θέλει αυτή !
Ο Προυντόν έλεγε :
- Αν η εργασία ήταν προϋπόθεση πλουτισμού, τότε όλοι οι εργάτες θα έπρεπε να ήταν πλούσιοι !
Το μεγάλο σφάλμα του, φαινομενικά, ορθού συλλογισμού είναι η παρασιώπηση και απόκρυψη μιας μικρής παραμέτρου, της λεγόμενης «ειδοποιού διαφοράς».
Το γνωστό μαθηματικό τρυκ , που όταν διαιρέσεις με το μηδέν βγάζεις ότι αποτέλεσμα θέλεις !
Με ένα απλό μαθηματικό παράδειγμα, κάνοντας το συγγνωστό σφάλμα της διαίρεσης με το μηδέν, βγάζουμε ότι 0 = 2 !
Είναι γνωστή η ταυτότητα
(α - β)2 = α2 – 2αβ +β2
Θέτουμε
α = 1 και β = 1
Οπότε (α – β)2 = α2 – 2ββ +β2
(α – β)2 = α2 – 2β2 +β2
(α – β)2 = α2 – β2
(α – β)2 = (α – β)(α + β)
Και απλοποιούντες με (α – β)
(α – β) = (α + β)
Άρα (1 – 1) = (1 + 1)
0 = 2 ! !
Εκεί βρίσκεται η αιθεροβασία της αριστερής διανόησης.
Διαιρεί διά του μηδενός !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου