Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Ένας άγνωστος μύθος του Αισώπου !

Επικαιρότης

Έχω αρκετούς φίλους, τέως και νυν, αρχαιολάτρες. Αγκυροβολημένους, μάλλον δικαίως, στο κλέος και τη σοφία των αρχαίων μας προγόνων.
Δυστυχώς, αφού σήμερα έχουν στερέψει οι πηγές παραγωγής σύγχρονου πνευματικού έργου, η καταφυγή στα αρχαία πρότυπα και την ανυπέρβλητη ποιότητα της αρχαίας πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί την καλύτερη και πιο σίγουρη, λίρα εκατό, παρηγοριά του κάθε σκεπτόμενου και ασφυκτιούντος από τον καθημερινό βομβαρδισμό με χυδαιότητες, πολίτη.
Σ’ αυτούς αφιερώνω το πιο κάτω κείμενο, απόσπασμα ενός αγνώστου σε μένα μύθου του Αισώπου, που διάβασα σήμερα σε πρωινή εφημερίδα.
Τυχαίνει, μάλιστα, ο μύθος αυτός να αποκτά, κατά διαβολική συγκυρία, επίκαιρη σημασία. Οι διαπιστώσεις και οι συνειρμοί, πάντως, στην ευθύνη του αναγνώστη.
Παραθέτω πρώτα το κείμενο σε δική μου μετάφραση και κατόπιν αυτούσιο το αρχαίο πρωτότυπο απόσπασμα.

« Κάποτε ο Ερμής γέμισε ένα κάρο με ψεύδη, πονηριές και απάτες και γύριζε τη γη μοιράζοντας, λίγο λίγο, το φορτίο του στους ανθρώπους. Όταν όμως, όπως λένε, έφτασε στην χώρα των Αράβων το κάρο του χάλασε ξαφνικά και δεν πήγαινε. Οπότε οι προστρέξαντες ντόπιοι καταλεηλάτησαν το φορτίο του, θεωρώντας το πολύτιμο, χωρίς ν’ αφήσουν τίποτα γιά κανένα άλλον. Έτσι, περισσότερο από κάθε άλλο έθνος, οι Άραβες αποτελούν τους μεγαλύτερους ψεύτες και απατεώνες, η δε γλώσσα τους αγνοεί, παντελώς, την αλήθεια»

«Ερμής ποτε άμαξαν ψευσμάτων και πανουργίας και απάτης μεστήν δια πάσης ήλαυνεν γης, κατά χώραν μικρόν τι διανέμων του φόρτου. Ως δε εις την των Αράβων χώραν ήλθε, λέγεται εξαίφνης συντριβήναι την άμαξαν. Οι δε ώσπερ πολύτιμον φόρτον τα εξ αυτής αρπάσαντες ουκ αφήκαν εις άλλους ανθρώπους προελθείν. Ότι Άραβες υπέρ παν έθνος ψεύσται και απατεώνες εισίν εν γλώσση γαρ αυτών ουκ έστιν αλήθεια».

Η στήλη, εκφράζουσα μεγάλην απορία και θλίψη γιά την άγνοια, ως μη ώφειλεν, του μύθου αυτού, απλώς, αναδημοσιεύει το απόσπασμα.


Τυχόν συμπτώσεις και ομοιότητες με σύγχρονα πρόσωπα και πράγματα, απολύτως τυχαίες !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου