Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Πολιτικές ιδεολογίες και πρακτικές εφαρμογές

Επικαιρότης

Ακούσαμε κατά κόρον το τελευταίο καιρό από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης ( Πάγκαλος, Βενιζέλος, Λοβέρδος κλπ.) ότι τα λαμβανόμενα οικονομικά μέτρα είναι έξω και πέραν από την ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του κόμματός τους (ΠΑΣΟΚ), πλην όμως είναι αναγκαία στη παρούσα συγκυρία γιά τη σωτηρία της ελληνικής οικονομίας. «Ανάγκα και θεοί πείθονται».
( Σιμωνίδης, και γιά την αντιγραφή…. Πάγκαλος ! )

Η κοινή λογική απαντά.

1) Αν μιά ιδεολογία δεν είναι ικανή ν’ αντιμετωπίσει, με μέτρα εντός των τειχών της, μία σοβαρή κρίση και καταφεύγει σε άλλους ιδεολογικούς χώρους γιά την αντιμετώπισή της, τότε πρόκειται γιά κακή, ατελή και κοινωνικά επικίνδυνη ιδεολογία. Άρα απορριπτέα.
2) Αν η ιδεολογία διαθέτει λύσεις και συνταγές αντιμετώπισης ( ως οφείλει να έχει κάθε ολοκληρωμένη και χρήσιμη πολιτική ιδεολογία ) της κρίσεως αλλά οι εκφραστές της και ηγέτες μας αδυνατούν να την εξεύρουν και εφαρμόσουν, τότε πρόκειται περί κακών και ακατάλληλων πολιτικών οι οποίοι πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως, γιατί η παραμονή τους στην εξουσία, έστω επ' ολίγον, προκαλεί περαιτέρω ανυπολόγιστες ζημιές στη χώρα.

Διαλέγετε και παίρνετε !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου