Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Προτάσεις

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
( Η πως σώζεται μια χώρα από την οικονομική καταστροφή)

Η στήλη, πάντοτε ρηξικέλευθη και πρωτοπόρος επεμβαίνει στα κρίσιμα εθνικά θέματα υποδεικνύουσα ενδεδειγμένες λύσεις. (Συνήθως, τις καλύτερες !).
Συνεπής προς την θεμελιώδη, αυτή, αρχή της επεμβαίνει σήμερα και με τη προτεινόμενη δέσμη «οικονομικών μέτρων» επιλύει, άπαξ και διά παντός, το χρονίζον οικονομικό πρόβλημα της χώρας (μαζί και με κάποια άλλα, δευτερεύοντα), εφ’ όσον, εξυπακούεται, ήθελεν εισακουστεί η εισήγησή της από τη Κυβέρνηση.
Τα προτεινόμενα, ανά κατηγορία, μέτρα έχουν ως εξής :

α) ΜΙΣΘΟΙ

Προτείνεται το πάγωμα μισθών στο Δημόσιο. Όχι, απλώς, των αυξήσεών τους, καθ’ όσον τούτο, ως μέτρον, κρίνεται ανεπαρκές , αλλά η συνολική καταβολή τους.
Επί ένα έτος, τουλάχιστον !
Δια του μέτρου αυτού, πλην της σημαντικής εξασφάλισης δημόσιων εσόδων επιτυγχάνεται, άνευ ετέρου, και ο περιορισμός του πλεονάζοντος αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.
Σε ένα χρόνο θα εργάζονται, μόνον, οι επιζήσαντες !

β) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Προτείνεται, κατ’ αναλογίαν προς τα προηγούμενα, το πάγωμα της καταβολής των συντάξεων, με μίαν ελαφράν απόκλιση, στους όρους εφαρμογής.
Είναι γνωστή η δυσμενής αναλογία και σχέση μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων, η οποία δημιουργεί το παθητικό των ασφαλιστικών ταμείων.
Καθώς και η πεισματική διάθεση των συνταξιούχων να επιμένουν να ζουν παρά τις συντάξεις πείνας και τις μέχρι τούδε, φιλότιμες προσπάθειες όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων, προς εξάλειψη της ενοχλητικής ελληνικής παθογένειας που λέγεται «συνταξιούχος». Κάτι που προσδίδει στο κράτος τον, καθ’ όλου κολακευτικό, τίτλο του «κράτος γερόντων».
Γι’ αυτό αποφασίζεται ότι αν, παρά την επί ένα έτος εφαρμογή του παγώματος καταβολής των συντάξεων, εξακολουθεί και καταφέρνει να επιζεί κάποιος σκληροτράχηλος ηλικιωμένος συνταξιούχος, το μέτρον θα παραταθεί γιά ένα επί πλέον έτος. Μέχρι της οριστικής εξάλειψης του προβλήματος.
Το μέτρον αυτό, πλην της εξοικονόμησης σημαντικών πόρων στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία με τον τρόπον αυτό, από προβληματικά και ετοιμοθάνατα, θα εξασφαλίσουν οικονομικήν ανθηρότητα και μακροβιότατη προοπτική, θα λύσει, ακαριαία, και το πρόβλημα της υπερβολικής συνταγογράφησης και της άσκοπης κατανάλωσης φαρμάκων, αφού θα εναπομείνει στη χώρα το νεαρότερο και υγιέστερο τμήμα του πληθυσμού της.
Η χώρα, απαλλαγμένη από γηραλέα και ασθενικά βαρίδια, θα μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία, πλέον, το μέλλον της !

γ) ΑΝΕΡΓΙΑ

Όλοι οι άνεργοι θα προσληφθούν στο Δημόσιο ! Απαξάπαντες ! Stage - mage, συμβασιούχοι, εποχιακοί, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, όλοι ! ! !
Λόγω μη υπάρξεως, προφανώς, τόσων χιλιάδων καθισμάτων, διά σχετικής νομοθετικής ρύθμισης θα θεσπισθούν και θέσεις «ορθίων υπαλλήλων» ! Όπως στα παλιά γήπεδα ποδοσφαίρου.

Σε κάθε νεοπροσλαμβανόμενο θα παραδίδεται από μία πλαστική μυγοσκοτώστρα, ως απαραίτητο εφόδιο, γιά την ορθή και συνεπή εκτέλεση των καθηκόντων του. Εννοείται ότι το χρώμα του οργάνου θα είναι, συμβολικά, πράσινο.
Βεβαίως, οι οικονομικές προϋποθέσεις των προσλήψεων αυτών, από πλευράς μισθοδοσίας, θα ακολουθήσουν τις σχετικές, προηγούμενες, διατάξεις μισθοδοσίας των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή το πάγωμα καταβολής μισθού.
Δια σχετικής, επίσης, υπουργικής ρύθμισης θα δύναται να παρατείνεται, ανά έτος, το πάγωμα της μισθοδοσίας τους. Ανάλογα με τη πορεία των οικονομικών μεγεθών της χώρας και της αντοχής που θα επιδείξουν οι εργαζόμενοι εις το να δουλεύουν μη εστιόμενοι. (Δηλ. εκεί που το γαϊδούρι του Χότζα απέτυχε, με τραγικές συνέπειες !)
Διά να μην επαναληφθεί το πρόβλημα του οικονομικού αδιεξόδου στα ασφαλιστικά ταμεία, θεσπίζεται ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι, από της δημοσιεύσεως του σχετικού Διατάγματος και εντεύθεν, θα συνταξιοδοτούνται ως ακολούθως :
Οι μεν άνδρες στα 85, οι δε γυναίκες στα 90. ( Η διαφορά οφείλεται στο ότι η σύγχρονη επιστήμη και η γυναικεία φιλαρέσκεια κάνει όλες τις γυναίκες να φαίνονται νεώτερες !).
Κατά συνέπειαν, με το μέτρο αυτό ο δείκτης της ανεργίας πέφτει, αυτομάτως, στο απόλυτο 0 και η χώρα μας μπαίνει πρώτη στο στάδιο της ανάκαμψης !

δ) ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Στατιστικώς είναι αποδεδειγμένο ότι η μεγάλη φοροδιαφυγή γίνεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα ληφθούν, λοιπόν, δραστικά μέτρα για τη πάταξή της.
Όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας θα οργανώσουν ομάδες νοσηλευτών, με επικεφαλής ειδικόν ιατρό, κατά προτίμηση Καθηγητή, και σε ειδικώς διαμορφωμένα εργαστήρια θα υποβάλλουν τους συλλαμβανόμενους και προσερχόμενους, βιαίως, ελεύθερους επαγγελματίες στο τεστ του «ορού της αλήθειας».
Τριμελείς ειδικές επιτροπές αποτελούμενες από εφοριακό, αστυνομικό και δικαστικό αντιπρόσωπο θα επιβλέπουν το έργο ομολογίας, συλλογής και καταγραφής των ακριβών φορολογικών στοιχείων των ελευθέρων επαγγελματιών, διά περαιτέρω επεξεργασία και φορολόγηση.
Το μέτρο θα μπορεί να επεκταθεί και στους, εν αλλοδαπή, διαβιούντες Έλληνες με την προσθήκη στην επιτροπή εντοπίου παράγοντα.
Η χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του μέτρου προφανής, μη χρήζουσα περαιτέρω σχολιασμού.

ε) ΑΚΙΝΗΤΑ

Το σύστημα φορολόγησης των ακινήτων απλουστεύεται εντυπωσιακά.
Κατ’ αρχήν καταργούνται όλες οι έκτακτες εισφορές μετατρεπόμενες, του λοιπού, σε τακτικές !
Οι αντικειμενικές αξίες, απλώς, διπλασιάζονται, όπως και το ποσοστό φόρου και το αφορολόγητο όριο υποδιπλασιάζεται. Απλούστατα πράγματα ! Με τον τρόπο αυτό πατάσσεται καίρια η μεγάλη, κυρίως, ακίνητη περιουσία.

στ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η στήλη εισηγείται το απλούστερο και δικαιότερο σύστημα, από καταβολής θέσπισης φορολογικού συστήματος.
Εξισώνεται απολύτως ο φόρος με το εισόδημα ! Ούτε ένα ευρώ πάνω, ούτε ένα κάτω. Δίκαια πράγματα ! Ούτε έλεγχοι, ούτε παζάρια, ούτε συμβιβασμοί. Ο κάθε πολίτης θα φορολογείται βάσει των εισοδημάτων του. (Των ακαθαρίστων, εννοείται).
Για την διευκόλυνση των φορολογουμένων θεσπίζεται η καταβολή του φόρου σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις. Αρχής γενομένης από πρώτης εκάστου έτους.
Ειδική επιτροπή θα επεξεργασθεί, για περαιτέρω απλούστευση του συστήματος, αν είναι σκόπιμον οι μισθοί να καταβάλλονται από τον εργοδότη κατ’ ευθείαν στην εφορία, άνευ παρεμβολής των εργαζομένων, προς αποφυγή λαθών και διαφόρων άλλων γραφειοκρατικών καθυστερήσεων !
( Η επεξεργασία αυτή γίνεται κατ’ επιταγή της προεκλογικής «δέσμευσης» του κ. Πρωθυπουργού. «Πρώτα ο πολίτης» !)

ζ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος απαγορεύεται η εισαγωγή, διακίνηση και χρήση καυσίμων (πετρέλαιο, βενζίνη, κλπ). Οι αντλίες σφραγίζονται και τα πρατήρια κλείνουν οριστικά.
Διά του μέτρου, πλην της εξοικονόμησης τεράστιων ποσών, από τη μη εισαγωγή πετρελαίου, επιλύεται το κυκλοφοριακό πρόβλημα των μεγάλων πόλεων, ενισχύονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς (π.χ. μετρό) και τα «καθαρά» μέσα ατομικής μεταφοράς (π.χ. ποδήλατα, πόδια).
Έτσι περιορίζεται στο ελάχιστο και η ατμοσφαιρική ρύπανση και το νέφος της αιθαλομίχλης που τόσο πολύ ταλαιπωρεί το Λεκανοπέδιο τα τελευταία χρόνια.
Εννοείται ότι τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων θα καταβάλλονται κανονικά, με τις νόμιμες, κατ’ έτος, προσαυξήσεις
Δια του περιορισμού της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας η χώρα μας, πάντα πρωτοπόρος, θα συμβάλλει στο παγκόσμιο περιορισμό ρύπων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Η στήλη θεωρεί ότι, επειγόντως, η κ. Μπιρμπίλη, αρμόδια Υπουργός της «δια βίου» υποστήριξης της «αειφόρου πράσινης ανάπτυξης»,και του καθαρότερου περιβάλλοντος θα πρέπει να περιλάβει τις υποδείξεις της στη ατζέντα που κουβαλάει, σαν το σαλίγκαρο, στη πλάτη και να μην τις εγγράψει στις λαστιχένιες σόλες των «adidas» η «nike» υποδημάτων της.

Μια πολύ καλή και πρωτότυπη ιδέα, αρμοδιότητος της, ως άνω, κυρίας Υπουργού θα ήταν και η εξής:
Στις πρωτεύουσες των νομών να ιδρυθούν ειδικά κομμωτήρια αλόγων όπου οι ιδιοκτήτες θα οδηγούν τα ζωντανά τους. Εκεί ειδικοί κομμωτές και κομμώτριες θα αναλαμβάνουν να τα βάφουν πράσινα !
Το μέτρο, αν και μικρής οικονομικής, έχει τεράστια σημειολογική σημασία, καθ’ όσον θα σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής εκστρατείας για τη πράσινη ανάπτυξη της χώρας. Την δαπάνη του σοβαρού, αυτού έργου, δια μεν την επαρχία θα αναλάβει ο ΟΓΑ, διά δε τη πρωτεύουσα ο ΟΔΙΕ.

Η στήλη είναι απολύτως πεπεισμένη ότι, αν η κυβέρνηση ακολουθήσει κατά γράμμα τις, πιο πάνω υποδείξεις, εντός σύντομου χρόνου θα εξαλειφθεί το σύνολο των οικονομικών (και όχι μόνο) προβλημάτων της χώρας και η Ελλάδα θα βαδίσει απερίσπαστη στο δρόμο των μεγάλων ιστορικών της πεπρωμένων !
Θα εξοφληθεί το εξωτερικό δημόσιο χρέος και ο ελλειμματικός προϋπολογισμός θα μετατραπεί σε πλεονασματικό, οπότε η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ευρύ πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κυρίως για πράσινη ανάπτυξη, ( δηλαδή στις επόμενες εκλογές το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ να ανέλθει στο 87,3 %, περίπου! ).
Κι έτσι, για άλλη μία φορά, η Ελλάδα θα πρωτοπορήσει παγκοσμίως !
- Οι Έλληνες είναι προορισμένοι να νικούν πάντα ! Το είπε, άλλωστε, και η Νίκη Χαλκιά, μεθυσμένη από τη ντόπα και τη νίκη της στους Ολυμπιακούς !
Κι ας έρθουν μετά οι κουτόφραγκοι Τρισέ , Αλμούνια και οι άλλες ξενέρωτες οικονομικές κεφαλές να δουν πως φτιάχνεται, στα σβέλτα, μιά Οικονομία !

ΥΓ. Εις την απίθανη περίπτωση που, μετά την εφαρμογή των ανωτέρω, υπάρχει ακόμη μικρό δημοσιονομικό έλλειμμα, η στήλη είναι πρόθυμη για την επεξεργασία και άλλης, περαιτέρω, δέσμης μέτρων, μέχρις οριστικής επίλυσης κάθε προβλήματος !Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου