Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Διαβολικές συμπτώσεις της Ιστορίας!

Επικαιρότης

   Με χθεσινή του δήλωση ο γνωστός μας κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε, πολύ κυνικά, ότι η Ελλάδα απώλεσε μέρος της εθνικής της κυριαρχίας!
   Επειδή οι καιροί αναπλάθουν αλλήλους, καθ’ όσον τίποτα δεν αποτελεί κάτι το πρωτοφανές στη Γη, («ουδέν καινόν υπό τον Ήλιον») και επειδή το πλείστον των αναγνωστών της στήλης είναι νέοι άνθρωποι που δεν έζησαν στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η στήλη υπενθυμίζει τα κατωτέρω γεγονότα, προς γνώση και συμμόρφωση.

   «Ενώ ο Βασιλεύς και η Κυβέρνηση ευρίσκοντο στην Κρήτη, όπου επρόκειτο να συνεχιστεί ο αγώνας , στην Αθήνα ο Γεώργιος Τσολάκογλου εσχημάτισε την πρώτη κυβέρνηση της κατεχόμενης Ελλάδος.
   Ορκίσθη το πρωί της 9ης Απριλίου (1941) ενώπιον του πρωθιερέως του Αγίου Γεωργίου Καρύτση, μετά την άρνηση του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, ο οποίος σημειώνει στο Ημερολόγιό του στις 29 Απριλίου.
   « ….. Προς το εσπέρας έρχεται εις επίσκεψίν μου ο κ. Πλάτων Χατζημιχάλης, επίτροπος του ιερού ναού Μεταμορφώσεως της Πλάκας, και μοί αναγγέλλει ότι εσχηματίσθη κυβέρνησις υπό τον Τσολάκογλου και ότι αυτός αποτελεί μέλος αυτής αναλαβών το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας και προφανώς το υπουργείον των Οικονομικών και ότι προ ολίγου υπέγραψαν το σχετικόν συμβόλαιον μετά των Γερμανών. Του απήντησα ότι λυπούμαι πολύ, διότι διά συμβολαίου και εντολή των Γερμανών σχηματίζεται Κυβέρνησις και ιδίως διότι μετέχει αυτής ο κ. Χατζημιχάλης τον οποίον εθεώρουν τίμιον Έλληνα. Και τί ηθέλατε να κάμωμεν; λέγει ο κ. Χατζημιχάλης, να αφίσωμεν να μας κυβερνήσουν οι γκαουλάιτερ; Τω απαντώ, ναι, διότι με τους γκαουλάιτερ οι Γερμανοί θα κάμουν μικρότερον κακό παρ’ όσον θα κάμουν δι' υμών, διότι θα φέρετε μόνον τας ευθύνες χωρίς να ημπορέσητε να κάμητε το ελάχιστον καλόν εις τον λαόν. Οπωσδήποτε, απαντά, ημείς υπεγράψαμεν το συμβόλαιον και η Κυβέρνησις εσχηματίσθη και αύριον ορκίζεται και παρακαλεί να έλθετε να μας ορκίσητε αύριον το πρωί η ώρα 9. Απαντώ ότι η Εθνική Κυβέρνησις, την οποίαν ώρκισα, εξακολουθεί να υφίσταται και να συνεχίζη τον πόλεμο. Άλλη Κυβέρνησιν δεν δύναμαι να ορκίσω, πλην τούτου δεν γνωρίζω τι εγράφη και υπεγράφη εις το μετά των Γερμανών συμβόλαιον και δεν γνωρίζω, εάν αύριον, κατ’ εντολήν των Γερμανών, δεν θα αποκηρύξητε την μετά των Άγγλων συμμαχίαν μας, όπερ εθνικώς θα είναι ολεθριώτατον. Εις τοιαύτας αντεθνικάς ενεργείας δεν είναι δυνατόν να δώση η Εκκλησία τον όρκον και την ευλογίαν της. η Εκκλησία πρέπει να μένη μακράν από τοιαύτα πράγματα»…….

   Και στη συνέχεια:

   «.... Το βράδυ της 30 Απριλίου ο αντιστράτηγος Τσολάκογλου απηύθυνε από το υπόδουλο Ραδιόφωνο διάγγελμα προς τον Λαό. Κατηγορούσε την ευρισκόμενη στην Κρήτη Κυβέρνηση ότι «ετράπη εις φυγήν» και δεν είχε δικαίωμα να απαιτεί από τους Έλληνες θυσίες που θα ισοδυναμούσαν με σφαγιασμό και αυτοκτονία» .

   Προσέξτε τώρα την εκπληκτική αντιστοιχία που δικαιολογεί απόλυτα τον πρόλογο.

   - Παπανδρέου = Τσολάκογλου
   - Βενιζέλος = Χατζημιχάλης
   - Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος = Κουρουμπλής
   - Κυβέρνηση Παπανδρέου = Κυβέρνηση Τσολάκογλου
   - Εξόριστη Κυβέρνηση Κρήτης = Σύνολον αντιτιθεμένων πολιτικών
   - Σημερινή υποδούλωση της χώρας = Γερμανική κατοχή

   Συνεχίζω:


«… Είναι λοιπόν διπλή ευθύνη του Γ. Τσολάκογλου: Διότι εσυνθηκολόγησε και διότι εσχημάτισε κυβέρνηση, η οποία εστηρίχθη ουσιαστικώς στην ευλογία του εχθρού και, σε τελευταία ανάλυση, υπήγαγε εαυτήν στην κηδεμονία του Κατακτητού.»

   Η αντιστοιχία προφανής. Και τώρα το .... τέλος:

   «Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Τσολάκογλου θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων. Θα καταδικαστεί εις θάνατον, η ποινή του θα μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη και θα πεθάνει στην φυλακή, το 1949».

 Η επανάληψη των ίδιων γεγονότων σε λίγα, σχετικά, χρόνια με άλλα πρόσωπα είναι εκπληκτική! Λένε ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται πάντα ως φάρσα. Όμως εν προκειμένω γιά τους σύγχρονους Έλληνες αυτά που θα επισυμβούν και θα τους κεραυνοβολήσουν, την καθιστούν πέρα από τραγωδία.

   Η στήλη, σαν ελάχιστη προσφορά στις νέες γενιές αντιγράφει από την «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», του Σπ. Μαρκεζίνη, (τόμος 1ος, σελ. 273 – 280) και καταθέτει τα γεγονότα μιάς άλλης, επίσης μαύρης γιά τον τόπο περιόδου, πιστεύοντας ότι είναι δυνατή η γνώση του Χθες να αποτελέσει οδηγό γιά το Αύριο αφού, δυστυχώς, δεν κατάφερε να διδάξει το Σήμερα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου